Цифрови камери

/Цифрови камери

Това е най-новата и най-използвана днес технология за пренос на видео сигнала от наличните IP камери за видеонаблюдение към различни мрежови устройства за наблюдение.
При нея сигналът се пренася посредством IP адреси и LAN мрежа,
като високата пропускливост на информация на LAN мрежите позволява безпроблемен пренос на видео данни на камери от 1.3MP до
UltraHD 4K.